Android Basics: Så här aktiverar du okända källor till sidledsprogram

En av Android största styrkor i förhållande till andra mobila operativsystem är hur enkelt det är att sidlösa appar som inte finns på Google...